Bộ Công an thông tin về việc đổi mới cơ cấu tổ chức

40

BNEWS
Chiều 7/8, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông tin kết quả thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo về việc triển khai Nghị định của Chính phủ quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Tại họp báo, Thiếu tướng Lương  Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngày 6/8/2018, Thủ tướng đã ký Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. 
Theo Nghị định này, về cơ bản, chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an không thay đổi so với trước đây. Tuy nhiên, cơ cấu bộ máy sẽ tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. 
Thiếu tướng Quang cho biết, Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp tổng cục, sắp xếp, tinh gọn các đơn vị trực thuộc Bộ Công an theo cấp cục theo nguyên tắc sáp nhập các đơn vị tương đồng hoặc không rõ nhiệm vụ, bảo đảm một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc nhưng một việc chỉ giao một đơn vị phụ trách. 
Ngoài ra, Bộ Công an cũng sáp nhập 20 đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Công an tỉnh, thành phố để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập báo chí, y tế trong Công an nhân dân. 
Theo mô hình tổ chức mới, Bộ Công an sẽ giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc Bộ, Công an tỉnh; giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và Công an quận, huyện; đồng thời xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Trước mắt, Bộ thí điểm Công an xã chính quy một số địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, sau đó triển khai toàn quốc. 
“So với bộ máy cũ, mô hình bộ máy Bộ Công an sẽ giảm 6 tổng cục, tinh giản gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Cấp Công an địa phương sau khi tinh gọn bộ máy, sáp nhập Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy sẽ giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội” – Thiếu tướng Quang cho biết. 
Trước đó, cùng ngày 7/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân năm 2018./.